Uitgangssituatie

Het ontwikkelen start vanuit de diagnose, vanuit een nulmeting van de competenties en de bepaling van de Kortste Weg naar Werk (het ontwikkeldoel). Dit doel wordt vertaald in ontwikkeling van de ontbrekende competenties of vakvaardigheden. Werkstap genereert aan de hand van deze selectie automatisch een werkplan.

Ontwikkelmethode

Omdat mensen ‘leren door te doen’ vormen werkopdrachten dé inspiratiebron voor het leerproces. In het werkplan worden één of meer inspirerende werkopdrachten geselecteerd, precies aansluitend op iemands persoonlijke omstandigheden of beroepssituatie. Doordat de deelnemer aan de hand van een werkopdracht zelf oefent en een praktijkcoach om een beoordeling vraagt wordt zijn competentieontwikkeling gemeten en vastgelegd in zijn e-portfolio.

Ontwikkelprogramma’s sluiten aan op de arbeidsmarkt en onderwijscertificering

De ontwikkelprogramma’s in Werkstap bestaan uit werkopdrachten en gekoppelde leermiddelen. Deze ‘content’ sluit aan op de behoefte van werkgevers en het onderwijssysteem. Daarmee slaan deelnemers met het uitvoeren van werkopdrachten twee vliegen in één klap: het overbruggen van de Kortste Weg naar Werk plus het voltooien van een stap naar erkende (Boris) Praktijkverklaringen en MBO diploma’s.

Ontwikkelondersteuning en zelfredzaamheid

De ontwikkelmethode rond de uitvoering van de werkopdrachten vraagt om een grote mate aan zelfredzaamheid bij de deelnemer. Er is echter altijd digitaal een coach aanwezig voor het nodige steuntje in de rug.

Beheer Leerwerkplekken

In Werkstap worden leerwerkplekken ingericht en beheerd. Daarmee is het voor een deelnemer mogelijk zowel leerprogramma’s als leerwerkplekken te selecteren en te koppelen. De leerwerkplekken kunnen eventueel regionaal worden georganiseerd en beheerd. Met beheren bedoelen we het plaatsen en ‘ont-plaatsen’ van deelnemers op leerwerkplekken, zodat het overzicht van beschikbare leerwerkplekken ‘up-to-date’ blijft.

Voor meer informatie:

Neem contact met ons op