Werkgevers

Werkgevers kunnen leerwerkplekken met achterliggende vacatures beschikbaar stellen binnen Werkstap. Zij kunnen per leerwerkplek aangeven welke competenties vereist zijn om te starten en welke ontwikkeld gaan worden.

 

Matchen

Jobcoaches kunnen met deelnemers in Werkstap bekijken welke leer/werkplekken beschikbaar zijn met welke leerprogramma’s. Op deze wijze kan voor de juiste deelnemer, de juiste match qua leewerkplek worden gemaakt.

 

Plaatsingen 

Als deelnemers op leerwerkplekken worden geplaatst, wordt deze mutatie automatisch geregistreerd en wordt het leerwerkplekkenbestand bijgewerkt. Het mutatieoverzicht (voor de gemeente) wordt eveneens automatisch bijgewerkt.

Voor meer informatie:

Neem contact met ons op