Diagnose

Een organisatie kan haar eigen diagnose-instrumenten inzetten of die van Werkstap gebruiken rond:

  • Intake (zelfinvoer en vragenlijsten)
  • Observatie tijdens het werken (observatielijsten)
  • Bepalen algemene  (initiële) loonwaarde

Bepaling Kortste Weg naar Werk

Vanuit de verkregen scores op de competenties, vakvaardigheden en overige criteria worden de deelnemers gematcht op profielen. Deze matching geeft aan waar deelnemers staan en welke routes de beste kansen bieden voor groei. Denk aan: doorstroming naar werk, doorstroming naar detacheringsplekken en/of persoonlijke ontwikkeling.

Aan de hand van deze uitkomsten stelt de diagnose-coach samen met de deelnemer het trajectplan samen. Met één druk op de knop worden de leerwerkplekken in de regio geraadpleegd en bijpassende werkplannen gekoppeld. Deze werkplannen bevatten – in overleg met werkgevers en onderwijs samengestelde – maatwerk werkopdrachten waarmee het ontwikkelen to-the-point wordt.

Voor meer informatie:

Neem contact met ons op

“Stap 1 in de praktijkbegeleiding van de mensen is het werken aan vertrouwen. Daar begin ik mee door de mensen mee te nemen in de Werkstap-diagnose van 1-2-3 scores van gedragsvoorbeelden en vakvaardigheden. Ik laat zien waar ontwikkeling mogelijk is en zoek daar de passende en leuke werkopdrachten uit Werkstap bij.” – Maria Gamache (afdelingsleider Promen)