Sterk in ontwikkeling en het doorstroomresultaat

ParticipatieprocesWerkstapWerkstap biedt grip op het proces en daarmee op het resultaat. Ontwikkeling is hierbij een dynamisch onderdeel. Werkstap is leverbaar in drie modules, die elk afzonderlijk of in samenhang aan uw bestaande systemen kunnen worden gekoppeld:
– Werkstap®-Diagnose (& Loonwaarde)
– Werkstap®-Ontwikkelen
– Werkstap®-Jobcoaching & Werkgevers

Elke module beschikt over een koppelplatform en een rapportagetool aan de hand waarvan de gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

De modules zijn beproefd in de praktijk van Re-integratie- en WSW-trajecten.

 

Managementinformatie en doelrealisatie

De volgende doelen kunnen worden bereikt:

  • Voldoen aan door gemeenten vereiste rapportages
  • Ontwikkeling op het juiste moment en in de juiste richting
  • Doelmatige begeleiding
  • Meer plaatsingen tegen lagere kosten
  • Duurzame relaties met werkgevers rond vacature-management en plaatsingen
  • Ontwikkeling van loonwaarde
  • Hoger rendement op SW-afdelingen
  • Borging van Arbo en veiligheid
  • Caseload- en doorlooptijdoptimalisatie

 

E-portfolio

Alle resultaten rond deelnemers worden in Werkstap digitaal verzameld in het e-portfolio van de deelnemer en bijgewerkt in een dynamisch CV.