Wezo wil haar missie en visie rond doorstroming van  kandidaten naar de arbeidsmarkt verder in de praktijk professionaliseren. Een methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling was hierbij  een kritische succesfactor. Dit met als doel om kandidaten gericht te ontwikkelen op de werkplek zodat ze duurzaam kunnen doorstromen naar passend werk met een hogere netto toegevoegde waarde/loonwaarde.

Op basis van deze visie en strategie heeft PTC Groep de projectgroep van Wezo ondersteund bij het vaststellen van het gewenste diagnose- ontwikkel en doorstroomproces. Hierbij waren werkgeverseisen en methodische arbeidsontwikkeling belangrijke uitgangspunten. Wezo had al geruime ervaring met de Werkopdrachten methodiek van PTC Groep en heeft op basis hiervan gekozen voor de applicatie Werkstap, als volgsysteem op gebied van doelmatigheid.

Met Werkstap heeft Wezo toegang tot praktische ontwikkeltools voor praktijkopleiders, zoals: werkopdrachten, leskaarten, instructiefilms, erkende Boris/MBO trajecten en MKB GoedWerknemerschap. Werkstap wordt ingezet Werkstap® in de volgende stappen:

•  vaststellen van de mogelijkheden en belemmeringen in doorstromen;
•  bepalen van de ontwikkeldoelen;
•  selecteren van de ontwikkelprogramma’s met concrete ontwikkeltools;
•  uitvoeren van de ontwikkelprogramma’s middels methodische arbeidsontwikkeling;
•  meten van de ontwikkelresultaten en indien nodig bijsturen.

De afdeling trainingen van Wezo faciliteert de organisatie door het aanbieden van deze methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling.

Na de pilot voor WsW medewerkers heeft Wezo besloten om de Werkopdrachten methodiek en Werkstap breed in te zetten.