Promen is werkzaam in de arbeidsmarktregio’s Midden Holland en IJsselgemeenten vanuit drpromen-logoie vestigingen in Gouda en Capelle a/d IJssel. Medewerkers worden ingezet op verschillende werkterreinen zoals de groenvoorziening, schoonmaak en productiewerk. Niet alleen biedt Promen op deze manier werk aan mensen met een WSW-indicatie, maar ook aan mensen die vanuit de gemeente worden doorverwezen.

Het bedrijf heeft een duidelijke en succesvolle aanpak voor het verder brengen van mensen op de participatieladder. Het toverwoord is ontwikkelen, maar dan wel in het proces en dus: met Werkstap. Over de gehele keten binnen Promen is men erg enthousiast over de Werkstap-methode.

Maria Gamache, Mieke Buiteman, Carola van den Dool en Maarten van Halderen vertellen over hun ervaring met Werkstap.

Werkstap geeft vertrouwen
Maria Gamache is afdelingsleider en weet alles van wat mensen met een ‘achterstand’ denken, voelen en wat hen motiveert. Haar eigen zoon heeft een beperking en daarnaast werkt zij dagelijks met een caseload van 50 mensen die op de nominatie staan om (op termijn) gedetacheerd te worden.

Maria zegt dat de grootste hindernis voor mensen in negen van de tien gevallen angst is. Angst voor het onbekende, voor het niet begrepen worden, voor het niet ondersteund worden.

Stap 1 is het werken aan vertrouwen. “Daar begin ik met de mensen mee door hen mee te nemen in de diagnose van 1-2-3 scores van gedragsvoorbeelden en vakvaardigheden in Werkstap. Ik wijs alle groeimogelijkheden aan en beloof hen daarbij te helpen. Ook laat ik mensen die de slag al hebben gemaakt hun succesverhaal vertellen. En ik wijs op de boom die we hebben opgetuigd met foto’s van al degenen die zijn doorgestroomd, en vraag op welke plek hun foto komt te hangen”.

_MG_6781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ontwikkelen doet Maria via de werkopdrachten in Werkstap, waar ze haar cliënten zelfstandig mee aan de slag laat gaan. “De mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om te leren en ik help hen daarbij”.

“Precies zoals PTC Oss ons heeft getraind in het observeren, feedback geven en het beoordelen van de werkopdrachten. Dat hebben ze bij ons in het hele bedrijf gedaan. Iedereen heeft dus dezelfde coachingsmethode en dat werkt super!”

Als de mensen de verschillende fases van het ontwikkelproces (zie afbeelding) hebben doorlopen, komen ze in Werkstap in de virtuele ‘Wachtkamer’. Dit betekent dat de mensen onder de hoede van een jobcoach komen.

4fasenmodelDoorstroomOntwikkel2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promen werkt met zeven jobcoaches continu aan het plaatsen van mensen bij bedrijven in de regio tussen Gouda en Capelle a/d IJssel.

Werkstap bespaart tijd
Mieke Buiteman, een ervaren jobcoach van Promen, werkt in de markt aan het binnenhalen van interessante werkplekken voor kandidaten. Soms vanuit vacatures, soms vanuit de deelnemerswensen. “Het is niet eenduidig te bepalen of werkgevers nu zo gevoelig zijn voor het MVO*-aspect, of vooral voor de lagere kosten gaan. Het is een mix. De wachtkamer in Werkstap is een handige tool voor ons omdat we daarmee veel tijd besparen wat betreft het zoeken van de juiste mensen via overleg, mailen, etc.”

“De mensen uit de wachtkamer zijn gereed voor doorstroming – dus daarover is geen discussie meer -, ze zijn in kaart gebracht qua kwaliteiten en wensen en ze zijn gemotiveerd om uit te stromen. Die duidelijkheid brengt ons veel effectiviteit en efficiëntie in ons werkproces.”

Competenties leren via inspirerende opdrachten
Carola van den Dool is een bevlogen trainer die de gehele ontwikkelbibliotheek en methode van Werkstap innig omarmt. “Competenties leren via inspirerende opdrachten en dit ook nog eens zelf vorm kunnen geven, welke trainer wil dat nou niet? Daarbij wordt de structuur duidelijk én eenduidig en kunnen we doorbouwen. Ontwikkelen kan veel gerichter worden gerealiseerd en leidt dus tot steeds meer.”

Werkstap verbindt het hele proces
Maarten van Halderen is P&O adviseur binnen Promen. Met een heldere visie op processen is hij intern projectleider van de Werkstap methode. Hij vindt Werkstap vanuit de procesgedachte ‘anders’ dan andere systemen. “Werkstap schiet van nature wortel op elke plek in de doorstroomketen van WSW- en WWB-ers. Werkstap verbindt het hele proces en biedt het proces uniformiteit, eenduidigheid en snelheid.”

“Wij komen als organisatie uit fase 2 van het PTC 4 fasen model en zijn nu hard op weg naar fase 4. Werkstap betekende veel in ons proces, maar het raakt werkelijk alles als je met Werkstap begint! De manier van coachen, je manier van ontwikkelen, het IOP etc. Dus als je met Werkstap begint, één advies: Maak het niet te groot!”

Mark Verstegen is partner bij PTC Groep (PTC Oss) en heeft Promen ondersteund bij de ontwikkeling middels het 4 fase model: “De organisatiedoelen van Promen met betrekking tot ontwikkelen en doorstroom zijn vertaald naar kleine stappen die direct toepasbaar zijn op de werkvloer door leidinggevenden en trajectbegeleiders. Door deze aanpak hebben leidinggevenden ervaren dat ze op een praktische wijze productie en ontwikkeling kunnen combineren op de werkvloer. Het enthousiasme wat hierdoor ontstaan is heeft gezorgd voor een groot draagvlak voor het verder inrichten en optimaliseren van een goed lopend ontwikkel- en doorstroomproces.”

* Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen