NEF voert voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Vanaf 2014 verricht NEF tevens de re-integratieactiviteiten in het kader van de WWB, welke zijn overgenomen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van bovengenoemde gemeenten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het UWV, de gemeenten en diverse opleidingsinstellingen. NEF helpt werknemers aan een passende baan en werkgevers aan geschikt personeel.

NEF is als Werk/Leerbedrijf NoardEast Fryslân – na een uitgebreide pakketselectie – in april 2015 enthousiast van start gegaan met de implementatie van Werkstap®. Het team is bevlogen om NEF verder te professionaliseren als leerwerkbedrijf in de regio Noordoost Friesland. Hun heldere visie en motivatie zijn hierbij belangrijke succesfactoren en zij beschikken nu over een instrument die hen kan helpen bij het realiseren van de doelstellingen. Werkstap® biedt qua applicatie en methode sturing en borging tav het diagnose-, ontwikkel-, matching- en loonwaarderingsproces. Via de ingebouwde lean filosofie kan efficiënt gewerkt worden.

Nannette Jonker, projectleider en MT-lid bij NEF, is zeer enthousiast over het implementatieverloop van Werkstap. Vanuit haar achtergrond kan zij het re-integratieproces (met name voor WWB) bij NEF professioneel inrichten en noemt het  “fantastisch om dit in Werkstap te kunnen doen vanwege de compleetheid van de applicatie”.

NEF2

2 april 2015 vond de Kick Off plaats in Dokkum. Projectteam Werkstap/NEF: Oane Koree – Hilbert Sellbach – Jitze Nicolai – Janneke Liemburg – Sjoerd Kloostra – Nannette Jonker – Harrie Bakker – Marc Paulissen (PTC Werkstap)

NEF ontwikkelt zowel WSW medewerkers als mensen met een bijstandsuitkering naar werk en werkt daarbij vooral naar de vraag van de arbeidsmarkt. Deze vraag concretiseert NEF in ‘focusberoepen’ met bepaalde eisen t.a.v.  gedragsvoorbeelden en vakvaardigheden. Voorbeelden van focusberoepen zijn productie medewerker, administratief medewerker, schoonmaker, etc. Voorbeelden van gedragsvoorbeelden zijn ‘nauwkeurig werken, elkaar helpen, klantgerichtheid en er verzorgd uitzien’. Het projectteam zet deze structuur in Werkstap, om vervolgens elke deelnemer op de ‘kleinste competentiekloof’ met passende werkopdrachten te ontwikkelen. Dit gebeurt op de afdelingen van NEF. Via coaching en meting van de competenties worden de ontwikkeldoelen bereikt waarna de deelnemer in aanmerking komen om door te stromen. Met Werkstap wordt aan de visie van NEF als het ware ‘handen en voeten’ gegeven. De meerwaarde van NEF is in eerste instantie dat mensen duurzaam geplaatst worden op betaalde functies. Een mooie bijkomstigheid van Werkstap is dat het tevens inzichtelijk maakt wanneer er sprake is van een meetbare toename aan loonwaarde op de werkplek.

“Ik hou ervan methodisch en praktijkgericht te werken. Dit is precies wat ik in Werkstap zo mooi vind en dat is precies wat we nog nodig hebben om ons succes in de arbeidsmarkttoeleiding te kunnen vergroten”. (Nannette Jonker – Manager Bemiddeling & Detachering bij Werk/Leerbedrijf NoardEast Fryslân)

Interessant is tot slot, dat NEF gaat werken met aparte ontwikkelcoaches die alleen maar werkopdrachten bij deelnemers gaan coachen en beoordelen met als doel: de kortste weg naar duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Deze coaches hebben als dagtaak het beoordelen en coachen van de werkopdrachten en daarmee de ontwikkeling realiseren van ontwikkel- en doorstroomresultaten. Zij zullen de werkopdrachten van alle deelnemers gaan beoordelen met als doel: werkfitte medewerkers en klanten, passend bij de behoefte van de lokale arbeidsmarkt!

NEF plaatst mogelijkheden boven beperkingen