IMpact is dé organisatie die maatschappelijke invullinImpact2013 zonder onderschrift verkleind BMPg geeft aan alles wat te maken heeft met werk in de regio Kampen en Dronten. De kracht van IMpact is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of werkgever, de gewenste arbeidsvaardigheden te leren én aan werk te helpen.

Joost Roorda wil bij IMpact het arbeidsontwikkelproces van mensen waardevol en efficiënt laten verlopen. Daarvoor heeft hij gekozen voor Werkstap als ondersteunende tool.

Joost Roorda NIEUWSBRIEF!!

Joost Roorda

Joost heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met competentiegericht ontwikkelen van deelnemers op de werkvloer. Hij wil zich met IMpact inzetten om steeds meer deelnemers via effectieve ontwikkeling sneller en verder in het participatieproces op te schuiven. Eén derde van de huidige populatie komt uit de participatiewet en twee derde uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Deze verhouding zal de komende jaren gaan verschuiven.

Werkstap integreert doorstromingsprocessen
Voor hem is Werkstap, na gedegen analyse, het enige instrument, dat alle componenten van het doorstromingsproces met elkaar heeft geïntegreerd.
“We hadden ons proces ook kunnen inrichten met meerdere instrumenten, maar dan loop je vroeg of laat tegen onvolkomenheden en overdrachtsmomenten aan die het proces frustreren. Dat kunnen we niet hebben bij dit soort processen, waarbij er altijd sprake zal zijn van hoge kwaliteitsverwachtingen rond begeleiding tegenover beperkte middelen aan tijd en geld.”

Hoe wil je het proces vormgeven?
“Belangrijk is dat het werk van begeleiders niet wordt verstoord door na te moeten denken over ontwikkelstappen en ontwikkelmateriaal. De ontwikkelstappen zijn in ons proces gestandaardiseerd. Elke deelnemer doorloopt dit proces:

Toeleidings_proces_IMpact
Bij elke processtap is ontwikkelmateriaal ter plekke beschikbaar, zodat de begeleiders zich vooral kunnen concentreren op de kandidaten. Het doel is ontwikkelen richting de arbeidsmarkt volgens een strak en ‘lean’ proces!” 

Hoe koppel je competentiegericht ontwikkelen aan het arbeidskundige advies?
“De diagnose en ontwikkeling van deelnemers geschiedt aan de hand van competenties en professionele vaardigheden. Aan de ene kant zijn deze van invloed op de doorstroming en loonwaarde en aan de andere kant zijn deze ontwikkelbaar vanuit het perspectief van de deelnemer. In Werkstap worden vijf ontwikkelgebieden onderscheiden:

  • Leefgebieden (bijvoorbeeld schulden)
  • Fysieke gesteldheid (bijvoorbeeld rugpijn)
  • Psychisch ongemak (bijvoorbeeld onzekerheid)
  • Werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken)
  • Vakvaardigheden (bijvoorbeeld voedselveiligheid)

Elk gebied is onderverdeeld in meetbare gedragsvoorbeelden, vakvaardigheden en omstandigheidsvoorbeelden. Aan de hand van deze factoren worden werkplekopdrachten uitgedacht en samengesteld.”

Hoe organiseren jullie de ontwikkeling van deze competenties en omstandigheden?
“Het ontwikkelen moet op de eerste plaats op een manier worden georganiseerd die werkt! En het werkt als mensen en begeleiders geïnspireerd zijn om deze ontwikkeling toe te passen en niet ontmoedigd worden door een ingewikkeld proces. De werkplekopdrachten in Werkstap voldoen hieraan via de volgende kenmerken:

  • Ontwikkeling laten aansluiten op de persoonlijke situatie (leefgebieden)
  • Ontwikkeling laten aansluiten op de werksituatie (werknemerschap)
  • Bieden van coaching op de werkvloer (praktijkbegeleiding)
  • Het koppelen van buddy’s (collega’s)
  • Empowerment bijeenkomsten (digitaal georganiseerd)

Dit is precies zoals we dat in Werkstap vorm kunnen geven!” 

Wat is jouw idee om de verbinding met werkgevers uit te bouwen?
“Door in de huid van werkgevers te kruipen en te begrijpen welke eisen zij aan de mensen stellen. Op die manier kunnen we deelnemers matchen en waar nodig de mensen ontwikkelen in dit proces. Zo simpel is het in feite. In de opbouw van duurzame relaties met werkgevers kun je zelfs een model hanteren waarmee je proactief deelnemers klaarstoomt voor dat specifieke bedrijf voor een mogelijke plek in de toekomst. En zo loopt het proces van werkplekopdracht, selectie en ontwikkelen volgens een vaste routinematige structuur. Een structuur die echt resultaat biedt, zowel voor onze opdrachtgevers, als voor onze cliënten en medewerkers. Daar gaat het om!”

“Werkstap is het enige instrument dat alle componenten van het doorstromingsproces met elkaar heeft geïntegreerd. We hadden ons proces ook kunnen inrichten met verschillende, aparte instrumenten, maar daar loop je vroeg of laat tegen onvolkomenheden en overdrachtsmomenten aan die het proces frustreren. Dat kunnen we niet hebben bij dit soort processen, waarbij altijd sprake zal zijn van hoge kwaliteitsverwachtingen rond begeleiding tegenover beperkte middelen aan tijd en geld. Een strak en ‘lean’ proces is één van de voorwaarden voor succes.”