Empatec N.V. is een dynamische, maatschappelijke onderneming die zich, gedreven door ondernemerschap, richt op het opleiden en naar werk begeleiden van mensen. Empatec richt zich daarbij vanuit haar productiebedrijven sterk op mensontwikkeling en biedt passend en leerzaam werk voor ruim 1800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om het ontwikkelproces te professionaliseren heeft Empatec als één van de eerste bedrijven in 2011 voor Werkstap gekozen. Het ontwikkelpotentieel van deelnemers (WSW) op de afdelingen zijn individueel vastgelegd, alsmede het doel waar de ontwikkeling toe moet leiden. Zo is precies duidelijk voor wie ontwikkeling moet leiden tot detachering. De ontwikkeling van de mensen wordt uiteraard in Werkstap vormgegeven met behulp van digitale werkplannen en bijpassende werkopdrachten.

“Via matching in Werkstap krijgen we met één druk op de knop inzicht in waar iemand staat ten opzichte van arbeidsmarkt-profielen en vacatures.` Jesler Kiestra Projectleider Empatec-Pastiel

Empatec speelt ook een belangrijke rol in het arbeidsontwikkelproces door het aan Pastiel (WWB) beschikbaar stellen van Leerwerplekken op de verschillende afdelingen. Deze zijn met hulp van werkgevers in Werkstap zijn ingericht. Niet alleen is het aantal leerwerkplekken in balans gebracht met de markt vraag, ook de praktijkbegeleiding en de werkopdrachten binnen Werkstap sluiten aan op de gevraagde arbeidsmarktcompetenties; zowel qua gedrag als qua vak.

Pastiel betrekt werkgevers bij het vaststellen en uitvoeren van arbeidsontwikkelingstrajecten en volgt dit proces in Werkstap volgens een vaste structuur op.”  Maaike Duiker, teamleider en projectleider van Werkstap bij Pastiel


 

 

 

 

Ondertekening samenwerkingscontract Empatec – PTC Werkstap:

v.l.n.r.: Douwe Polstra (directeur PTC Werkstap), Henk van der Zwaag (directeur Empatec) en Gert Meima (directeur PTC Werkstap)