CED Groep ontwikkelt samen met PTC-Groep en Werkstap: Jongleren & werken

Stichting CED-Groep beweegt zich al ruim een halve eeuw in de wereld van onderwijs en kinderopvang en wil de beste kansen voor ieder kind. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we ze al ruim een halve eeuw tot praktische oplossingen voor actuele vraagstukken.

 

Samen met PTC Groep en Werkstap heeft CED-Groep, programma’s voor leerroutes arbeid rond het vso, praktijkonderwijs en mbo-entreeopleidingen ontwikkeld.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

Voor de werkgever is het belangrijk om te weten wat een werknemer kan. Daarvoor bestaan diploma’s. Er zijn echter veel jongeren, (met name uit het vso, pro en de mbo-entreeopleidingen) die hun opleiding afronden zonder startkwalificatie. Ze hebben de arbeidsvaardigheden onvoldoende kunnen trainen en kunnen onvoldoende aantonen wat zij wel willen en wat zij kunnen.

Erkende werknemersvaardigheden

Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelden de CED-Groep en de PTC Groep het onderwijsprogramma Jongleren & werken. Het programma omvat een doorlopende leerlijn voor alle leerjaren. Hierin zijn alle leergebiedsoverstijgende kerndoelen gekoppeld aan de erkende werknemersvaardigheden (MKB Nederland) én aan de mbo-kwalificatiestructuur.

Wat is Jongleren & werken?

Jongleren & werken is een modulair lesprogramma (in ontwikkeling) voor de onderbouw en de bovenbouw van vso, praktijkonderwijs en mbo-entreeopleidingen. Het ondersteunt docenten bij het professionaliseren, monitoren en borgen van het praktijkleren. Zo kunnen scholen hun leerlingen goed voorbereiden op een toekomstige werkplek.

Digitale leermiddelen

Alle leermiddelen van het programma Jongleren & werken zijn opgenomen in het digitaal platform Werkstap. Met behulp van dit platform kunnen docenten eenvoudig een maatwerkroute naar werk samenstellen voor groepen of individuele leerlingen.

Voor de onderbouw zijn thema-modules samengesteld waarin de arbeidsvaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend. Voor de vakvaardigheden zijn er praktische leermiddelen ontwikkeld die passen bij de praktijksituatie in verschillende arbeidssectoren. Alle leermiddelen zijn afgestemd op de MKB werknemers-vaardigheden en mbo-werkprocessen. Hierdoor kunnen leerlingen uitstromen met praktijkverklaring, erkend door werkgevers- en brancheorganisaties of de overstap maken naar een mbo-opleiding.

Portfolio

In een digitaal portfolio kunnen de leerlingen hun werkresultaten in foto’s uploaden, reflecteren op hun resultaten en zelf bijhouden welke vaardigheden zij beheersen. In de maatwerkroutes voor de bovenbouw werken de scholen samen met de leerwerkbedrijven in het platform Werkstap.

Flexibel

  • Je kunt een pakket voor onder- en bovenbouw samenstellen passend bij jullie onderwijsorganisatie en onderwijsvisie
  • Door de modulaire aanpak is het programma makkelijk te integreren in de bestaande schoolorganisatie én het is geschikt voor scholen met veel tussentijdse instroom of kort-verblijf leerlingen
  • Het programma blijft altijd actueel! Jaarlijks worden de leermiddelen aangevuld en aangepast aan veranderingen in de arbeidsprocessen of het werkaanbod in de regio.

Interesse?

In augustus 2020 starten de eerste scholen met dit programma. Er zijn subsidiemogelijkheden voor de implementatie van dit programma op jullie school. Wil je ook van start? Neem contact met ons op:

Gerdien Griffioen

G.Griffioen@cedgroep.nl

Alex Wijnakker

A.Wijnakker@ptcgroep.nl

Zo maken we van Jongleren & werken samen een succes!