Grip met Werkstap
In Werkstap is het gehele proces van participatie en re-integratie ingericht, worden de gebruikers getraind via een eigen e-platform en wordt het proces gemonitord om te kunnen bijsturen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat gebruikers hun proces van participatie en re-integratie op een slimme, effectieve, efficiënte en inspirerende manier kunnen doorlopen.

De voordelen van grip
We horen van gebruikers vaak dat Werkstap overal in de keten vanzelf ‘wortel schiet’, dat men verbaasd is over de mogelijkheden en dat steeds meer (nieuwe) zaken in het Werkstapproces kunnen worden geïntegreerd. Dit heeft tot gevolg dat er minder (sub)systemen nodig zijn.  Hierdoor kunnen informatie en kansen beter worden benut, met betere resultaten en minder handelingen en kosten tot gevolg.

Wilt u weten wat Werkstap voor u kan betekenen en welke optimalisaties van uw (sub)systemen en dus besparingen mogelijk zijn?

Neem contact met ons op