Vanuit welke expertise is Werkstap ontstaan?
Werkstap is niet van vandaag op morgen tot stand gekomen. Binnen de PTC Groep werken we hier samen met onze klanten al jaren aan. Werkstap opgebouwd vanuit onze expertise in  competentieontwikkeling en scholing aan de ene kant en het inrichten van het participatieproces aan de andere kant. Onze inzet hierbij is het begeleidingsproces en de ontwikkeling van deelnemers naar de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We doen dat met veel enthousiasme omdat we zien dat onze werkwijze onze klanten en de mensen die het nodig hebben vooruit helpt. Daar doen we het voor!

Uw budgetten staan onder druk en uw medewerkers hebben hun handen vol …
Wij werken met Werkstap vanuit onze bezieling en vanuit een ‘open source’-gedachte. Alle gebruikers kunnen helpen het systeem te optimaliseren en de methodiek vanuit de eigen ervaring te verrijken. Daar heeft iedereen vervolgens voordeel van. Niet alleen in gebruiksgemak, maar ook in de kosten. Hoe meer mensen en organisaties Werkstap gebruiken, hoe beter en goedkoper de applicatie wordt.

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Het ontwikkelen van medewerkers geschiedt volgens de wensen van werkgevers en wordt vastgelegd in e-portfolio’s van de deelnemers. Door de ontwikkeling van deelnemers – ook na een plaatsing – in Werkstap voort te zetten, wordt het verblijf van deelnemers op de arbeidsmarkt duurzamer en worden de portfolio’s van de deelnemers steeds  rijker gevuld. Organisaties (re-integratiebedrijven, overheden en werkgevers) die dit proces ondersteunen kunnen refereren aan hun verantwoordelijkheid in MVO!

Onze collega’s, referenties en partners: één team!
We vormen met onze collega’s, implementatiepartners en klanten een groeiend team dat elke dag leert. Alle nieuwe inzichten worden continu verwerkt in het systeem zodat vervolgens iedereen daar zijn voordeel mee kan doen.

Voelt u zich welkom om te kijken naar uw mogelijkheden!
U kunt op vele manieren starten met Werkstap. Dat is afhankelijk van de systeemkeuzes die u maakt en het proces waarin u zich bevindt. Voelt u zich vrij om (nieuwe) keuzes te maken en ons daarbij om advies te vragen. Wellicht kan het allemaal goedkoper, slimmer, leaner en effectiever. Het ‘brainstormen’ hierover doen wij graag.

Neem contact met ons op

Douwe Polstra en Gert Meima – Directie PTC Werkstap B.V.