Larcom wil haar missie en visie rond doorstromen van WWB kandidaten en WsW medewerkers verder in de praktijk optimaliseren. Het doel hierbij is dat WWB kandidaten en WsW medewerkers via de kortst mogelijk weg duurzaam doorstromen naar de arbeidsmarkt. Een methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling en toeleiding is hierbij een kritische succesfactor.  Larcom heeft hiervoor Werkstap® als methode en vliegwiel gekozen. Zowel om de methodische aanpak te implementeren als de hiervoor benodigde organisatieontwikkeling te realiseren en te borgen. Het implementatieteam wil verder de regionale werkgevers en onderwijsinstellingen in het doorstroomproces betrekken om succesvolle aansluiting met de arbeidsmarkt te realiseren en kandidaten hierbij eventueel de kans te bieden om erkende (deel)diploma’s te realiseren.