Inclusief Groep brengt in het participatiehuis het arbeidspotentieel van mensen in kaart en stelt hierbij leerdoelen op. Met deze leerdoelen gaat een kandidaat aan de slag in een leerlijn of academie. Met Werkstap vertaalt Inclusief Groep de leerdoelen naar concrete werkopdrachten waarmee een professionele invulling gegeven wordt aan de ontwikkeling op de werkvloer.  We verheugen ons op een goede start in januari met een succesvolle doorstroom van cliënten naar de arbeidsmarkt!