PTC-Groep-LOGO-transparant-grootEr wordt door de partners van PTC concreet getraind op het professionaliseren van interventies. Interventies zijn acties om deelnemers via de kortste weg duurzaam naar werk te begeleiden. Hoe beter de interventies hoe groter het succes. De ontwikkeling wordt gemeten in de eigen competenties, zoals bijvoorbeeld de competenties uit het HR 21-systeem en de eigen werkmethodiek. Experts uit de praktijk worden als coach bij de ontwikkeling betrokken. Zíj weten hoe het werkt en willen hun ervaringen (als e-coach) met de deelnemers delen.

Vraag naar de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

“Het is opvallend hoeveel verder de ene afdeling is met de ontwikkeling van mensen, dankzij hun competentieontwikkeling in 2BImproved, dan de andere afdeling die 2BImproved nog niet gebruikt.” – F. Landman – Directeur Gemeente Rheden