Interventies

De onderstaande interventies beschrijven wat met Werkstap® mogelijk is en welke doelen daarmee kunnen worden bereikt. Deze interventies zijn in de praktijk gerealiseerd en Werkstap® is voor een optimale werkwijze hierop aangepast. In een door ons ontworpen ‘Beslisboom’ hebben we aangegeven, waar in het traject van een deelnemer, welke interventies gekozen kunnen worden. Bij het opnemen van een interventie hebben we gestreefd een wetenschappelijke onderbouwing te vinden van de doelmatigheid ervan. Zo heeft een interventie van ‘klassikaal onderwijs’ een zeer beperkt effect op het ontwikkelen van deelnemers en praktijkleren in het vak waar een werkgever om vraagt een veel groter effect. Heeft u interesse in onze beslisboom? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Pastiel

Interventie Opbouw trajectplan kortste weg naar werk

De diagnose in Werkstap is ingericht via twee aanvliegroutes: De deelnemer meldt zich aan en beantwoordt thuis of op de diagnoseplek een vragenlijst rond arbeidscompetenties en leefgebieden. De diagnose-coach observeert op de werkplek de arbeidscompetenties en bouwt gaandeweg het dossier op. De diagnose gegevens bevatten een schat aan informatie rond de arbeidsmogelijkheden. Hierop kan worden geschakeld met een 2-tal testen rond interessevelden en fitheid. Beide testen geven een beeld van hetgeen iemand kan… Lees meer

BezoekPastiel

Interventie Ontwikkelen (vak en gedrag) op een leerwerkplek

WWB-ers ontwikkelen in het leerwerkbedrijf? Dat kan natuurlijk bij uitstek, want in het leerbedrijf zijn veel faciliteiten voorhanden. De vraag is hoe organiseer je dit efficiënt, effectief en geborgd? Zodat precies bekend is wat de WWB-er komt doen en wat deze moet leren en de werkleider de leerroute adequaat kan ondersteunen. En zodat het leereffect wordt gemeten en geborgd en automatisch wordt opgeslagen in een digitaal portfolio (e-portfolio). Dat kan in… Lees meer

next

Interventie Ontwikkelen competenties (gedrag) algemeen

Interventie op het ontwikkelen van gedrag is in Werkstap qua methode plus content (leermiddelen) tot in de puntjes geregeld. Voor elk gedrags-ontwikkelvraagstuk biedt Werkstap een praktische oplossing met werkopdrachten en bijbehorende leermiddelen. De methode is ingebed in een begeleidingsstructuur waarin trajectbegeleiders, praktijkbegeleiders, deelnemers en eventueel werkgevers onderling zijn verbonden. Een valkuil van het competentiegerichte leren is dat competenties te ‘groot’ zijn gedefinieerd. Als consulenten in een begeleidingsgesprek stellen dat een deelnemer aan zijn manier van  ‘communiceren’ moet werken,… Lees meer

_MG_6781

Interventie Empowerment voor detachering

Empowerment is een prima interventie om deelnemers met een ‘dilemma’ te activeren en te inspireren om de stap naar extern werk te zetten. Voor empowerment zijn drie zaken nodig: inzicht in het effect (stap één), het organiseren (stap twee) en de content (stap drie). We geven graag een voorbeeld van ’empowerment’: Maria Gamache van Promen (Wsw Gouda) is afdelingsleider en weet alles van wat mensen met een ‘achterstand’ denken, voelen en motiveert. Zij werkt dagelijks… Lees meer