WWB-ers ontwikkelen in het leerwerkbedrijf? Dat kan natuurlijk bij uitstek, want in het leerbedrijf zijn veel faciliteiten voorhanden. De vraag is hoe organiseer je dit efficiënt, effectief en geborgd? Zodat precies bekend is wat de WWB-er komt doen en wat deze moet leren en de werkleider de leerroute adequaat kan ondersteunen. En zodat het leereffect wordt gemeten en geborgd en automatisch wordt opgeslagen in een digitaal portfolio (e-portfolio). Dat kan in Werkstap-Ontwikkelen®: ‘lean’, effectief, efficiënt, geborgd en met veel zelfsturing en de beschikking over een uitgebreide bibliotheek aan werkopdrachten, leskaarten en video’s.

Bij bijvoorbeeld Empatec hebben de afdelingen via arrangementen en ontwikkelplekken (in Werkstap) bekend gemaakt wat er aan ontwikkeling mogelijk is. Dat kan zijn om aan bepaalde competenties te werken, maar ook het opdoen van vakbekwaamheden en zelfs het behalen van vakcertificaten. Deze arrangementen zijn digitaal in Werkstap ingericht en van belang voor de werkcoaches die met deelnemers de korte weg naar werk bepalen. Door de juiste leerwerkplek te kiezen met het juiste arrangement bereik je meer doorstroming in kortere tijd.

Wordt de keuze gemaakt dat deelnemer ‘A’ op werkplek ‘X’ zijn leertraject ‘Y’ gaat volgen, dan worden deze keuzes digitaal in Werkstap aangeklikt. De werkleider van de werkplek wordt automatisch gekoppeld en op de hoogte gebracht. Hij weet natuurlijk hoe hij het arrangement in adequate praktijkbegeleiding moet omzetten. Zijn beoordelingen worden direct opgeslagen in het e-portfolio van de deelnemer.

NB: We zien in toenemende mate de kracht van het betrekken van werkgevers bij deze arrangementen…

Schermafbeelding 2015-11-05 om 10.04.41