Interventie op het ontwikkelen van gedrag is in Werkstap qua methode plus content (leermiddelen) tot in de puntjes geregeld. Voor elk gedrags-ontwikkelvraagstuk biedt Werkstap een praktische oplossing met werkopdrachten en bijbehorende leermiddelen. De methode is ingebed in een begeleidingsstructuur waarin trajectbegeleiders, praktijkbegeleiders, deelnemers en eventueel werkgevers onderling zijn verbonden.

Een valkuil van het competentiegerichte leren is dat competenties te ‘groot’ zijn gedefinieerd. Als consulenten in een begeleidingsgesprek stellen dat een deelnemer aan zijn manier van  ‘communiceren’ moet werken, is het vaak niet duidelijk wat precies van de deelnemer wordt verwacht. Deze competentie is te groot, te algemeen en niet te observeren via 3 criteria. We zeggen deze competentie een ‘containerbegrip’ is. Voor effectief competentiegericht leren en om dit te meten is het van belang competenties ‘klein’ te definiëren.

In Werkstap hebben we een duidelijke en pragmatische structuur aangelegd om het ‘competentiegerichte leren’ succesvol in de praktijk te brengen. Deze basis gebruiken we vervolgens om onze werkopdrachten op te stellen.

NB: Analoog aan de gedragsvoorbeelden is in Werkstap het ontwikkelen van het vakmanschap ingericht met ‘vakvaardigheden’.

Wilt u meer weten over competentiegericht leren en op welke wijze dat in uw organisatie kan worden ingebracht?

Neem contact met ons op