De diagnose in Werkstap is ingericht via twee aanvliegroutes:

  1. De deelnemer meldt zich aan en beantwoordt thuis of op de diagnoseplek een vragenlijst rond arbeidscompetenties en leefgebieden.
  2. De diagnose-coach observeert op de werkplek de arbeidscompetenties en bouwt gaandeweg het dossier op.
De diagnose gegevens bevatten een schat aan informatie rond de arbeidsmogelijkheden. Hierop kan worden geschakeld met een 2-tal testen rond interessevelden en fitheid. Beide testen geven een beeld van hetgeen iemand kan en wil; dé basis voor een trajectplan.
De diagnose-coach stelt samen met de deelnemer het trajectplan samen. Hierin wordt de kortste weg naar werk aangeduid. Met één druk op de knop worden de vacaturebanken in de regio geraadpleegd of het trajectplan in de arbeidsmarkt ook kans van slagen maakt. Als op de kortste weg naar werk, ook ontwikkeling vereist is, wordt een doelgericht werkplan samengesteld met werkopdrachten, al dan niet gekoppeld aan een leer/werkplek waar het werkplan verder wordt begeleid.
Een interessante en doelmatige interventie waarbij alle tools digitaal ingericht en verbonden zijn in Werkstap.