De Betho voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland, Reimerswaal en Tholen. De doelstelling is medewerkers en mensen met een uitkering naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats buiten De Betho te begeleiden. Bij deze doelstelling speelt het ontwikkelen van medewerkers een belangrijke rol. Bij De Betho werken ruim 700 medewerkers.

De Betho en Werkstap zijn een partnerschap aangegaan. Het doel hiervan is het doorstroming- en ontwikkeltraject op de werkvloer te borgen en te leren sturen op doorstroomresultaat. Het uitgangspunt hierbij is zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande systemen en methodieken, met het competentiesysteem van De Betho als startpunt. De doelgroep voor De Betho bestaat uit mensen vanuit de WSW en de WWB.

De inrichting van het totale doorstroomproces is door het eigen projectteam van De Betho uitgevoerd. Werkstapconsultants hebben de projectgroep hierbij ondersteund tijdens resultaatgerichte workshops.

De totale doorlooptijd voor de inrichting van het doorstroomproces besloeg drie maanden en hierbij zijn de volgende zaken gerealiseerd:

  • (Zelf)diagnose en CV-registratie
  • Uitgebreide diagnose op competenties en gedrag
  • Indeling van het deelnemersbestand
  • Matching op arbeidsmarktprofielen
  • Doelgerichte individuele ontwikkelplannen om de kloof tot een arbeidsmarktprofiel te overbruggen
  • Ontwikkeling op competenties, gedragsvoorbeelden, maatschappelijke belemmeringen en vakgebieden
  • Activering van ontwikkeling op de werkvloer m.b.v. concrete ontwikkeltools zoals werkplekopdrachten, instructiefilms en kennistesten
  • Matching op werkervaring, branches en/of competenties
  • Uitgebreide management- en stuurinformatie rond het doorstroomresultaat, de arbeidsmarkt, werkgevers en de populatie
  • E-portfolio met actuele en concrete rapportages

Daarnaast heeft De Betho ervoor gekozen alle leidinggevenden en voormannen en -vrouwen een erkend opleidingstraject aan te bieden. Het resultaat is dat de leidinggevenden gecertificeerd zijn als praktijkopleider, wat binnen de regio onderscheidend is en veel toegevoegde waarde biedt. Voor De Betho wordt op deze manier een belangrijke strategische keuze efficiënt en budgetneutraal ingevuld. De Betho is als organisatie gegroeid van fase 2 naar fase 4.