Referenties

Orionis

Orionis Walcheren zet Werkstap in voor methodische arbeidsontwikkeling én klant-volgsysteem voor de brede participatie doelgroep. Het is gelukt om onze processen en ondersteunende systemen binnen 2 maanden volledig over te zetten. We kunnen met Werkstap de kortste weg naar werk bepalen – inzetten – realiseren en monitoren. Dankzij de bibliotheek met erkende leer-werkprogramma’s bieden we praktijkopleiders leermiddelen die passen bij kansrijke werksoorten, werkgeverseisen en de leer-werkplek. Onze consulenten en coaches zijn enthousiast en ervaren… Lees meer

Promen

Promen is werkzaam in de arbeidsmarktregio’s Midden Holland en IJsselgemeenten vanuit drie vestigingen in Gouda en Capelle a/d IJssel. Medewerkers worden ingezet op verschillende werkterreinen zoals de groenvoorziening, schoonmaak en productiewerk. Niet alleen biedt Promen op deze manier werk aan mensen met een WSW-indicatie, maar ook aan mensen die vanuit de gemeente worden doorverwezen. Het bedrijf heeft een duidelijke en succesvolle aanpak voor het verder brengen van mensen op de… Lees meer

Concern voor Werk

Concern voor Werk heeft als visie “iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Flevoland participeert in arbeid”. Om deze droom om te zetten in realiteit is een professionele, methodische aanpak nodig om arbeidscompetenties te ontwikkelen. Daarnaast kan deze visie alleen tot wasdom komen met een goede infrastructuur, professionals en een intensieve samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven. In 2015 is Werkstap in het leerwerkbedrijf Concern voor Werk geïmplementeerd. Tom Boersma (Projectleider) en Sander… Lees meer

IW4

IW4 is een leerwerkbedrijf met ongeveer 550 medewerkers. De medewerkers zijn actief in de groenvoorziening, schoonmaak, metaalbewerking, verpakking en montage of bij andere werkgevers. Voor IW4 is het ultieme doel voor hun mensen een duurzame baan op de reguliere arbeidsmarkt te vinden. Daarbij kijkt IW4 naar ieders mogelijkheden en niet naar beperkingen. Persoonlijke ontwikkeling staat dan ook centraal. In 2013 is het project ‘Sterrenteam’ bij IW4 van start gegaan, met als doelstelling… Lees meer

Scalabor

Scalabor is het mens- en arbeidsontwikkelbedrijf voor de regio Midden-Gelderland. Haar missie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te leiden. Als partner van werkgevers en gemeenten in de regio ontwikkelen verbinden zij talenten van mensen en werkgevers. Scalabor wil via Werkstap de competenties van haar werkcoaches versterken op het gebied van arbeidsontwikkeling. Bij een traditionele training gaat echter veel van de opgedane… Lees meer

NEF

NEF voert voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Vanaf 2014 verricht NEF tevens de re-integratieactiviteiten in het kader van de WWB, welke zijn overgenomen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van bovengenoemde gemeenten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het UWV, de gemeenten en diverse opleidingsinstellingen. NEF helpt werknemers aan een passende baan en werkgevers aan geschikt personeel. NEF is als Werk/Leerbedrijf NoardEast Fryslân… Lees meer